Algemene voorwaarden

Door uw inschrijving gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:
Inschrijving
U schrijft zich in via het formulier op de website. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing bij een gewenste lestijd/locatie niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.
U houdt zich aan de geldende tarieven en betalingstermijnen.
Opzegtermijn
De inschrijving geldt voor onbeperkte tijd. De opzegtermijn is 1 maand.
Opzegging kan alleen via de mail vóór het eind van een maand. Daarna is er nog 1 maand betalingsverplichting, het evt. resterende al betaalde lesgeld wordt gerestitueerd.
Vakanties en feestdagen
Een seizoen bestaat uit 36 weken. De trainingen worden wekelijks gegeven, m.u.v. schoolvakanties en feestdagen. U kunt de desbetreffende data vinden in het vakantierooster. In juli en augustus is er een zomerstop en wordt er bij voldoende belangstelling een aparte zomercursus in Utrecht gegeven.
Bij ziekte of afwezigheid graag even laten weten via info@cascadura.nl
Lesuitval
Mochten, door omstandigheden en dus overmacht, lessen uitvallen dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en is er gelegenheid om de les op een andere dag of locatie in te halen.
Kledingvoorschriften
Klik hier voor de kledingvoorschriften.
Aansprakelijkheid
Onze docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leerlingen, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Aangeraden wordt om kostbare eigendommen niet in de kleedkamer achter te laten.
Kijken tijdens kinderlessen
– Vóór de les:
Leerlingen wachten in de kleedkamer tot de voorgaande les is afgelopen.
Is er geen voorgaande les, dan mag je naar de gymzaal (maar niet in het toestellenhok) mits de docent aanwezig is.
– Tijdens de les:
Om te voorkomen dat de leerlingen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen, m.u.v. een proefles. Het is wel toegestaan om de laatste 10 minuten van een les te kijken.
We organiseren regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen een demonstratie geven, waardoor u ook de vorderingen van uw kind kunt zien. En natuurlijk ons jaarlijkse evenement/Batizado, waarbij de leerlingen tijdens een graduatieshow hun 1e of volgende graduatie kunnen ontvangen.
– Na de les:
Na afloop van de les gaan kinderen en ouders naar de kleedkamer zodat een evt. volgende les kan starten.
Algemene gedragsregels voor leerlingen, zie ook Gedragscode sporters’
Kom op tijd bij de training; 10 minuten voor aanvang.
Houd je zoveel mogelijk aan dezelfde trainingsdag(en).
Toon respect voor je leraar en medeleerlingen (en hun niveau).
Wees altijd sportief zelfs als anderen dat niet zijn.
Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
Zet je mobiele telefoon uit tijdens de training. Een uitzondering kun je met de docent bespreken.
Het is verboden te roken in het gebouw.
Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
Je bent verplicht (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de docent (indien van toepassing).
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.